Over de liefde

Over de liefde.
Die altijd en overal aanwezig is.
Die de verschillende werelden met elkaar verbindt.
Die onverwoestbaar is en oneindig.

Heb geduld. het is voelbaar. heel zacht en heel krachtig.
In de stilte van je ware zijn is zij verborgen.
Zoek de stilte op en keer naar binnen.
Verbind je met de ademhaling en met de bron.
Hoor haar kleine, zuivere stem.
Laat deze liefdevolle woorden meetrillen en één worden met je zijn.

Over je ziel.
Die je ware bestemming kent.
Die je richting geeft van binnenuit.
Maak je klein en zacht en hoor het fluisteren van je hart.

Alles loopt in het perfecte ritme van het universum.
Je loopt al lang op jouw pad.
Het juiste pad en de juiste ervaringen.

Je hoeft je niet te laten afleiden door de gebeurtenissen om je heen.
Leer jezelf focussen.
Houd je vast aan geloof, hoop en vertrouwen.
Leer in je kracht te blijven staan.
En voel je gesteund en gedragen door het grote geheel.

Erika Vermeer
24 maart 2020